• Brabouk Consulting
  • Brabouk Consulting
  • Brabouk Consulting
  • Brabouk Consulting

Pomůžeme Vám vytvořit pro Vaší firmu novou Corporate identity nebo firemní rebranding.

Corporate identity je firemní styl nebo firemní kultura, která se projevuje ve vnějším vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům, v přístupu ke svým zaměstnancům, týmové spolupráci, tvorbě hodnotového systému a ve způsobu vedení firmy. V jiném významu se používá v grafickém desingu, například v tiskovinách, reklamě a intenetu.  Jeho využívání definuje grafický manuál, který firmě určuje jak má využívat své logo, barvy, písma a veškeré ostatní grafické prvky.

Jednou z hlavních součástí corporate identity je logo (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem…), které označuje organizaci, společnost, firmu nebo instituce ve speciálním grafickém provedení. Logo je uváděno na produktech firmy, pomáhá tak identifikaci a tvoří povědomí o značce (image-building).

Rebranding je vytvoření nového názvu, symbolu, designu nebo jejich kombinace pro zavedenou značku. To může zahrnovat radikální změny loga, značky, image, marketingové strategie a reklamy.

Korporátní identitu tvoří tři kategorie:

- korporatní design (loga, firemni dokumenty, vizitky apod)

- komunikace (inzerce, tiskové zprávy, weby, patička emailu, články a v našem případě i filosofie, kterou komunikujeme se zákazníkem)

- firemní politika (porady, způsob řízení, pravidla, ale i večírky, akce, celková atmosféra na pracovišti nebo třeba to, že nemusíme chodit v saku)