• Brabouk Consulting
  • Brabouk Consulting
  • Brabouk Consulting
  • Brabouk Consulting

Marketing můžeme definovat jako filozofii úspěšného podnikání v tržní ekonomice, kde základem úspěchu je spokojený zákazník. Marketing studuje potřeby, přání a problémy zákazníka v jasně definovaných segmentech, nepřetržitě měří image firmy a úroveň uspokojování zákazníka. Užším cílem marketingu je poskytování takových informací (výstupů), které mohou ovlivňovat obchodní politiku firmy. „EVERYTHING IS MARKETING“

Marketing je celkový systém obchodních činností, které usměrňují toky produktu k zákazníkům a uživatelům, aby byly uspokojeny jejich potřeby. Má-li být marketing úspěšný, musíme tyto činnosti provádět ve správný čas, na správném místě se správnou podporou. Je to proces, který zajišťuje poznání, předvídání, ovlivnňování a uspokojivání potřeb zákazníků tak, aby byli výhodným způsobem dosaženy cíle firmy. Marketing hledá to, co zákazník chce a následné vyrobení výrobku, které jeho potřeby uspokojí.

Nástroje marketingu

  • tvorba poptávky
  • marketingový výzkum
  • plánování výrobního programu
  • propagace výrobků a služeb

Marketingový mix

Při tvorbě marketingového plánu se často používá tzv. zásada 4P. Konkrétní způsob naplnění jednotlivých zásad se nazývá marketingový mix.

Marketingový mix 4P – tradiční nástroje, principy a prostředky marketingu, produkt (Produkt), cena (Price) , distribuce (Place), propagace (Promotion).